Pokój nr 1

Pokój 2 osobowy

Pokój nr 2

Pokój 3 osobowy

Pokój nr 3

Pokój 4 osobowy - rodzinny

Pokój nr 4

Pokój 2 osobowy

Pokój nr 5

Pokój 3 osobowy

Pokój 6

Dwupokojowy z aneksem kuchennym